Cadangan, Isu & Langkah Penyelesaian

Posted by Computer Technicians on 1:49 PTG with No comments
Demi meneruskan dan memperjuangkan nasib JTK yang berkhidmat di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) terutamanya yang sedang berkhidmat atau berpengalaman berkhidmat di sekolah-sekolah, mohon kerjasama semua Persatuan JTK Negeri, JPN, BTP, PPD, PKG atau individu bagi mengemukakan kertas kerja / slide isu yang berbangkit, cadangan dan langkah penyelesaian kepada pihak CTSU untuk kami satukan sebelum dipanjangkan kepada pihak KPM kelak.

Semua kertas cadangan ini penting untuk pihak CTSU kaji dan tumpukan sebelum digabungkan dengan lain-lain isu dari pihak lain. Cadangan tersebut bolehlah dihantar terus melalui emel di alamat ctsu@ctsu.my.

Terima kasih.

Nota: Copy paste dari http://kesatuanjtk.blogspot.my/